SPLOŠNI POGOJI

Izjava o odgovornosti

Odgovornost za vsebino spletnega mesta: Naša spletna mesta so bila sestavljena z največjo možno skrbnostjo. Kljub temu podjetje SLOHOPS d.o.o.(Aleksandra Tisom) ne zagotavljajo točnosti, pravočasnosti in popolnosti informacij, ki jih vsebujejo.

Zato na splošno izključujemo kakršno koli odgovornost za materialno ali nematerialno škodo, ki nastane neposredno ali posredno iz uporabe ali neuporabe posredovanih informacij, razen če obstajajo dokazi o namerni ali hudo malomarni krivdi družbe SLOHOPS d.o.o.(Aleksandra Tisom) je prisoten.

Zakon o avtorskih pravicah in blagovnih znamkah

Prizadevamo si za spremljanje avtorskih pravic besedil, slik, grafike, zvočnih dokumentov, animacij in video sekvenc, ki se uporabljajo v vseh publikacijah, za uporabo besedil, slik, grafike, zvočnih dokumentov, animacij in video sekvenc, ki smo jih ustvarili sami ali za izdajo besedil brez licenc , slike, grafike.
Za dostop do zvočnih dokumentov, animacij in video sekvenc.

Avtorske pravice za objavljena, ustvarjena od nas besedila, slike, grafike, zvočne dokumente, animacije in video sekvence na tej spletni strani ostajajo izključno pri podjetju SLOHOPS d.o.o.(Aleksandra Tisom). Prenosi in kopije teh strani so dovoljeni za zasebno in nekomercialno uporabo.